İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #558691

Verilerin amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflanması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuca ne ad verilir?


Araştırma

Soyutlama

Bilgi

Gözlem

Bulgu


Yanıt Açıklaması:

Bulgu; verilerin amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflanması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuçtur. Veriler ham halleriyle bulgu olma niteliğine kavuşamazlar. Veriler amaca göre işlenerek (analiz edilerek) daha üst soyutlama seviyesine ulaşırlar ve “bulgu” haline gelirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum