İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71986

Kültürel iletişimin temelleri hangi uygarlık döneminde atılmıştır?


Asur
Babil
Yunan
Sümer
Akad

Yanıt Açıklaması: İletişime ilişkin ilk çalışmaların Sümerler’den başlatılması yerinde olacaktır. M.Ö.3500’ler ile M.Ö 2000’li yıllar arasında Mezopotamya’da yaşayan Sümerler, M.Ö.3200 yılında yazıyı bulmaları sayesinde yalnızca iletişim tarihini değil insanlık tarihinin de yazılı başlangıcını gerçekleştirmişlerdir. Sümerlerin kendi dillerine göre önce taş sonra kil tablet üzerine yazı yazmalarıyla insanlık tarihi önemli bir sıçrayış gerçekleştirmiştir. Yazdıkları belgeler iletişimin en önemli işlevlerinden birisi olan kültürün geliştirilmesi ve aktarılmasında etkili olmuştur. Sümerlerin din ve hukuk alanlarındaki yapıtları, günlük yaşama ilişkin efsane, şiir, destan, atasözü ve öyküleri kültürel iletişimin temelini oluşturmaktadır, özellikle yazıtlarıyla sonraki dönemlerde ortaya çıkan uygarlıkları güçlü bir şekilde etkilemişlerdir.
Yorumlar
  • 0 Yorum