İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72070

I. Yapılan araştırmanın sınırlarını net olarak belirlemek II. Doğru şekilde gözlem yapabilmek III. Bulguları yorumlayabilmek IV. Bilimsel bilgi birikimine katkı yapacak soyutlamayı gerçekleştirebilmek V. Ele alınan konunun sınırlarını belirlemek Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bir araştırmada yapılan kapsam belirleme işinin araştırmacıya sağlayacağı fayda/faydalar arasında yer alır?


I, II ve III
I, IV, ve V
II, III ve V
I, II, III, IV ve V
I, II, III ve IV

Yanıt Açıklaması: Bilimsel araştırmanın kapsamı bir araştırmanın ele aldığı konunun sınırlarını belirleme işlemidir. Bir araştırmacı, yaptığı araştırmanın sınırlarını net olarak belirlemeden; uygun literatür taraması yapamaz, doğru şekilde gözlem yapıp veri toplayamaz, bulguları yorumlayamaz ve bilimsel bilgi birikimine katkı yapacak soyutlamayı gerçekleştiremez.
Yorumlar
  • 0 Yorum