İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72071

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmalardaki sınırlılıkların diğer araştırmacılara sağladığı avantajların dışında kalır?


Sınırlılıklar daha sonra yapılacak araştırmalar için önerilerle ilişkilendirilerek bilimsel faaliyetlerin, daha gelişkin bilgiye ulaşma yönünde sürüp gitmesini ve diğer araştırmacılara da yol gösterici olmasını sağlar.
Bir araştırmanın sınırlılıkları gelecek araştırmalarda ne yapılması ve hatta ne yapılmaması konusunda öneriler olarak araştırma raporunda açıklandığından diğer araştırmacılara yardımcı olur.
Araştırmacı kendi araştırmasının kapsamı dahilinde ilgilendiği soruna/soruya cevap üretebilmiş olabilse de, sonradan araştırmanın daha kapsayıcı bilgelere işaret edebilmesi için diğer araştırmacılara yol gösterir.
Araştırmacı yaptığı araştırmada sınırlılığın ne olduğunu, neden kaynaklandığını, aşılmak için neler yapıldığını ve neden aşılamadığını raporunda açıklar. Sonraki araştırmacılar kendi çalışmalarında bu sorun alanından kaçınmanın yollarını arayabilirler.
Bir araştırmanın sınırlılıkları ve raporu o konuda daha sonradan çalışma yapacak olan araştırmacıları başka araştırma konusu bulma yönünde teşvik eder ve çalışmanın sorunlarına odaklanmak yerine başka konularda çalışmalar yapmaları tavsiyesinde bulunur.

Yanıt Açıklaması: Bilimsel araştırmalardaki sınırlılıkların diğer araştırmacılara sağladığı avantajlar şunlardır: 1-Bir araştırmanın sınırlılıkları gelecek araştırmalarda ne yapılması ve hatta ne yapılmaması konusunda öneriler olarak araştırma raporunda açıklanır. 2-Araştırmacı sınırlılığın ne olduğunu, neden kaynaklandığını, aşılmak için neler yapıldığını ve neden aşılamadığını raporunda açıklar. Bu sorun alanı sonraki araştırmalar için yol gösterici bir ışıktır. Sonraki araştırmacılar kendi çalışmalarında bu sorun alanından kaçınmanın yollarını arayabilirler veya aksine bu sorun alanının üzerine gidip çözüm yollarını bulup uygulayarak katkı yaratabilirler. 3- Araştırmacı kendi araştırmasının kapsamı dâhilinde ilgilendiği soruna/soruya cevap üretebilmiş olabilir. Ancak araştırmanın daha kapsayıcı bilgelere işaret edebilmesi için farklı ve/veya tamamlayıcı kapsamda araştırmalar yapılması gerektiğini farketmiş olabilir. Gelecekte konuyla bağlantılı farklı ve/veya tamamlayıcı kapsamda yapılacak araştırmalar, bilginin daha üst soyutlama seviyelerine ulaşmasını sağlayabilir. 4-Bir araştırmanın desenlemesinden veya kapsamından kaynaklı sınırlılıklar, “gelecek araştırmalar için öneriler”le ilişkilendirilerek açıklanır. Böylece bilimsel faaliyet, daha gelişkin bilgiye ulaşma yönünde sürüp gider.
Yorumlar
  • 0 Yorum