İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1181128

Değişkenler gözlenirken, değişkenlerin değişim durumları kaydedilir ve bağımsız değişkendeki değişimin bağımlı değişkende yarattığı değişim düzeyi belirlenir. 

Bu ifade bilimsel bilginin hangi ayırt edici özelliği ile ilgilidir?


Gözlemlenebilirlik

Tekrarlanabilirlik

Birikimlilik

Eleştirellik

Sınanabilirlik


Yanıt Açıklaması:

Değişkenler gözlenirken, değişkenlerin değişim durumları kaydedilir ve bağımsız değişkendeki değişimin bağımlı değişkende yarattığı değişim düzeyi belirlenir ifadesi gözlemlenebilirlik daha doğrusu bilimin ayırt edici niteliği olan “gözlenen olgulardaki değişimin ölçümlenmesi” ile ilgilidir. Doğru cevap A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum