İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1197376

Kitle iletişim araçlarının etki yaratma sürecinde bireysel farklılıkların önemi üzerinde duran model aşağıdakilerden hangisidir?


Psikodinamik Model

Gündem Belirleme

Bilgi Açığı Kuramı

Medya Propaganda Kuramı

Bilgi Toplumu Kuramı


Yanıt Açıklaması:

Kitle iletişim araçlarının etki yaratma sürecinde bireysel farklılıkların önemi üzerinde duran model Psikodinamik Model'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum