İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1211851

I.Bilişsel Uyum Kuramı

II.ABX Modeli

III.Aracılanmış İletişim Modeli

IV.Genel İletişim Modeli

V.Doğrusal Model

yukarıdakilerden hangileri 1950'li yıllarda geliştirilen kuramlardandır


I, II ve IV

II, III, Ve V

I, II; IV ve V

I, II, III ve IV

II; III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Bilişsel Uyum Kuramı, ABX Modeli, Aracılanmış İletişim Modeli, Genel İletişim Modeli 1950'li yıllarda geliştirilen kuramlardır

Yorumlar
  • 0 Yorum