İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #402879

Bilimsel araştırmalarda, verilerin amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflanması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuca ne ad verilir? 


Yorum 
Bilgi 
Analiz 
Bulgu 
Anlam

Yorumlar
  • 0 Yorum