İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #539004

Göstergebilimsel yöntemle ilişkili olan ve anlamın kültür aracılığıyla üretildiğini, inançların ve öznel deneyimlerin gerçeğin bir parçası olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


İşlevselcilik

Etkileşimcilik

Yapılandırmacılık

Yapısalcılık

Belirlenimcilik


Yanıt Açıklaması:

Yapısalcılık, göstergebilimsel yöntemle ilişkili olup anlamın kültür aracılığıyla üretildiğini, inançların ve öznel deneyimlerin gerçeğin bir parçası olduğunu savunan bir yaklaşımdır. Görgül yöntemlerdeki nihai ve tek bir doğrunun olduğu, anlamın hazır bir şekilde bulunduğu ve doğanın saf kategorilerden
oluştuğu anlayışına karşı çıkmaktadır. Başka bir deyişle, pozitivist yöntem reddedilmekte ve içinde bireyin deneyimlerini barındıran nitel yaklaşımlar önem kazanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum