İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #554607

‘Propaganda’ya ilişkin iletişim araştırmalarını incelerken, II.Dünya Savaşı sürecini de inceleme gerekliliği iletişim araştırmalarının hangi özelliğiyle ilgilidir?

 


Tarihsel bağlamda inceleme

 

Sınıflandırma

 

Tümevarım yöntemiyle inceleme

 

Bileşenlerine ayırma

 

Göstergebilimsel bakışla ele alma


Yanıt Açıklaması:

Tarihsel bakış açısı; toplumsal bağlamı, yani iletişim araştırmalarının yapıldığı dönemdeki toplumsal değişimleri dikkate almayı gerektirmektedir. İletişim araştırmalarını tarihsel süreçte değerlendirme, ilgili dönemlerdeki öteki önemli değişkenleri de göz önünde bulundurarak bütünsel bir bakış açısı geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. O¨rneğin, propagandaya ilişkin iletişim araştırmaları, aslında İkinci Dünya Savaşı sürecinde kitleleri kısa zamanda etkileme, savaşın gerekleri konusunda yurttaşları ikna etme, morali yüksek tutma, devlete bağlılığı sağlama ya da düşmana kendi güçlülüğünü ve haklılığını kabul ettirme gibi dönemin koşullarına özgü gereksinimlerden ortaya çıkmıştır. Bu yüzdendir ki, propagandayla ilgili iletişim çalışmalarının tarihi, İkinci Dünya Savaşı sürecine oturtularak incelenebilirse daha anlamlı hale gelmekte ve gerçekler daha rahat anlaşılabilmektedir. Benzer bir yaklaşımı incelenen tüm dönemlerdeki gündeme ve gelişmelere uygulamak olanaklıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum