İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71970

Aşağıdakilerden hangisi literatür taramasının amaçlarından biri değildir?


Yeni bilgi üretmek Alana özgü kaynaklara ulaşmak Sorunu sınırlamak Okunacak kaynakların sınırını belirlemek Konu ile ilgili önemli çalışmaları belirlemek
Alana özgü kaynaklara ulaşmak
Sorunu sınırlamak
Okunacak kaynakların sınırını belirlemek
Konu ile ilgili önemli çalışmaları belirlemek

Yanıt Açıklaması: Literatür; belirli bir konu ile ilgili geçmişte yapılmış çalışmalara verilen genel addır. Literatür kelimesinin yerine “yazın” ifadesi de kullanılmaktadır. Her iki kelimede nitelenen aynıdır. Bir araştırmaya başlarken; araştırmacının, araştırdığı konuyla ilgili geçmişte yapılmış çalışmaları bilmesi gerekir. Bu; araştırmacının kavrayışının gelişmesi, neyi, hangi kapsamda ve nasıl araştıracağını belirlemesi için bir zorunluluktur. Bunun için araştırmacı literatür taraması yapar. Literatür taraması için internet ortamında bulunan bilimsel veri tabanlarından veya basılı pek çok materyalden faydalanılabilir. Yeni araştırmacılar için başlangıçtaki en büyük zorluk çok büyük hacimdeki literatürden uygun kaynakları seçebilmektir. Doğru literatür seçimine yardımcı ilk kılavuz samimi bir “merak”tır. Araştırmanın başlangıç aşamasında önünde binlerce literatürle karşı karşıya olan araştırmacı karanlıkta kaybolmuş gibidir. Merak edilen ve ilgi duyulan bir konuda okumak daha akıcı ve verimli olur ve karanlıkta yol aramak için araştırmacıya güç verir. Literatür okumaları devam ettikçe araştırmacı için “amaç” belirginleşmeye başlar. Amaçla birlikte beliren “kapsam”, okunacak literatürün sınırlanmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra araştırma sonucunda teorik ve pratik alana yapılabilecek “katkı hedefi”nın netleşmesi de literatürü sınırlamada diğer bir yardımcıdır. Teorik ve pratik anlamda sizin araştırdığınız alana özgü konuların tartışıldığı kaynakları tespit edersiniz. Bu kaynaklarda sizinle aynı meraka ve benzer amaçlara sahip araştırmacıların raporlarına ulaşabilirsiniz. “Alana özgü kaynaklar”ın bilgisine ulaştığınızda karanlık tünelin ucunda ışık gözükmeye başlar. Alanda neyin eksik olduğunun, sizin ne yapabileceğinizin bilincine ulaşırsınız. Bu aşama, araştırmanın amacının, kapsamının, öngörülen katkısının ne olduğunun ve gözlem süreçlerinin nasıl belirleneceğinin tam olarak belirgin olduğu aşamadır. Bu noktada araştırmacı kendi araştırma raporunun “literatür sunumu” bölümünü yazmaya başlar. Araştırma raporlarındaki literatür sunumu, yapılan yeni araştırmanın amacına, önemine ve katkısına dayanak olacak önceki araştırmaların serimi için yapılır. Araştırmacının daha önce incelediği pek çok sayıdaki literatür arasından kendi araştırması açısından gerekli gördüğü araştırmalara atıfla yazılır. Araştırmacının literatüre yaptığı atıflar; halen bilinenden, yeni keşfedilecek ya da sınanacak olana geçişte, “nirengi” görevi görürler. Araştırmacı literatür sunumunda geçmiş çalışmaların açığa çıkardığı alanları nirengi alarak hangi alanlarda hâlâ belirsizlik olduğunu gösterir ve bu belirsizliği gidermenin önemini tartışır. Araştırmacının literatürde belirsiz olduğunu düşündüğü veya tekrar sınanması gerektiğini düşündüğü alanlar araştırmanın kapsamı açısından yol göstericidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum