İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1226021

Frankfurt okulu, kültürel çalışmalar, ekonomi-politik hangi sınıflama içerisinde kabul edilir?


Eleştirel paradigma

Etki çalışmaları

Liberal iletişim çalışmaları

Propaganda araştırmaları 

Erken dönem iletişim araştırmaları


Yanıt Açıklaması:

Etki araştırmalarının ve nicel çalışmaların sürdüğü dönemde karşıt ve yeni bir paradigma da taraftar toplamaya ve güçlenmeye başlamıştır. Eleştirel Kuram adı verilen ve bir anlamda kapitalist sistemin eleştirisi niteliğinde olan bu yeni paradigma, Frankfurt Okulu’nun görüşlerine dayanmaktadır. Frankfurt Okulu bünyesinde oluşturulan görüşlerin kökeninde 1917 Sovyet Devrimi’nin Avrupa’da bir türlü yayılamamasının yarattığı hayal kırıklığı, faşizmin yükselmesi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında batı kapitalizminin elde ettiği başarı ve yeni koşulların yarattığı ideolojik değişimler vardır (Erdoğan & Alemdar, 2006). Eleştirel kuramın iletişim çalışmaları açısından önemi bireyi edilgen gören, bireyin yabancılaştığı, şeyleştiği, sahte bir bilincin yaratıldığı, bilimin halka değil sermaye sahiplerine hizmet ettiği geleneksel kuramın karşısında olmasıdır. Sonraki dönemlerde gelişen yapısalcılık, ekonomi politik ve kültürel çalışmalar da eleştirel yaklaşımın temel bileşenleri olmuştur.

Yorumlar
  • 0 Yorum