İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1226103

İngiltere'de dil ile kültür arasındaki ilişkinin ele alınmasını ardından medya analizlerinin de araştırmalara dahil edildiği geleneğe ne ad verilir?


Frankfurt okulu

Göstergebilim

Kültürel çalışmalar

Jakopson Modeli

Yetiştirme Kuramı


Yanıt Açıklaması:

1960’larda İngiliz Kültürel İncelemeler Yaklaşımı (Birmingham Çağdaş Kültürel İncelemeler Çalışmaları) dil ve kültürü incelemek amacıyla Hoggart tarafından kurulmuş, Hall’ın yöneticiliğinde geniş kitlelerin ilgisini çekmiştir. İlk dönemlerde Althusser ve Gramsci’nin ideoloji ve hegemonya konusundaki görüşlerini destekleyen okul, 1980’lerde post-yapısalcı ve post-modern çalışmalara ağırlık vermiştir. Hoggart, kültür ve ideolojinin tam olarak anlaşılmasının ancak popüler kültür ürünlerinin çözümlenmesinde yattığını belirmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum