İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #554151

I. Reklam mecrasına yönelik araştırmalar II. Mimarlık alanına yönelik araştırmalar III. Ürüne – hizmete ve müşteriye yönelik araştırmalar IV. Konservatuar alanına yönelik araştırmalar Verilenlerden hangi(leri) iletişim araştırmalarına yönelik uygulama alanlarındandır?


Yalnız I

 

I-III

 

II-IV

 

I-II-III

 

I-II-III-IV


Yanıt Açıklaması:

Reklam mecrasına yönelik araştırmalar basın, televizyon, radyo, internet gibi ortamları kapsar. Bu mecralardaki reklamların etki ve boyutlarını incelemek için iletişim araştırmacıları diğer bilim dallarından da faydalanarak pek çok yöntem geliştirmişlerdir.Ayıca, Iiletişim araştırmalarında müşteri odaklı yaklaşımların oldukça önem kazandığı günümüzde, işletmelerin ürettikleri ürün ya da hizmete ve tüketicilere yönelik olarak araştırmalar yapması elbette ki kaçınılmaz olmuştur. Mimarlık ve konservatuar uygulama alanlarında iletişim araştırmaları doğrudan ve yakından ilişkili değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum