İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71588

I. Sınanabilir II. Tekrarlanabilir III. Genellenebilir IV. Öznel Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri pozitivizmin amaçlarındandır?


I, II ve IV
II,III ve IV
I, II, III ve IV
I, II ve III
II ve III

Yanıt Açıklaması: Pozitivizm neyi; nerede, nasıl, neden, kimin, ne kadar yaptığına dair soruların cevaplanma yöntem ve süreçlerini belirli bir dizgede sistematize ederek; sınanabilir, tekrarlanabilir ve böylece güvenilir, geçerli, nesnel ve genellenebilir kılmayı amaçlar. Maddelerde yer alan öznel seçeneği hariç diğer seçenekler doğrudur. Cevap D şıkkı
Yorumlar
  • 0 Yorum