İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71984

Sınıf farklılıklarının topluma etkisini araştıran çalışmalar iletişim araştırmalarında hangi kategori altında yer almaktadır?


İletişim teknolojilerine ilişkin araştırmalar
İletişimin temel bileşenlerine ilişkin araştırmalar
Eleştirel paradigmaya ilişkin araştırmalar
Süreç yaklaşımına ilişkin araştırmalar
Göstergebilim yaklaşımına ilişkin araştırmalar

Yanıt Açıklaması: İletişim araştırmalarını değerlendirirken yararlanılabilecek başka bir ölçüt de araştırmaların temel aldığı ideolojik paradigmalar olabilir. Buna göre iletişim araştırmaları ya yerleşik/egemen paradigma ya da alternatif/eleştirel paradigma altında sınıflandırılmaktadır. Genellikle pozitivist ve tümdengelimci olan egemen kuramlar yerleşik durumun korunmasını hedefleyen araştırmaları desteklemektedir. Muhalif ve alternatif bir bakış açısına sahip olan eleştirel kuramlar ise, egemen yaklaşımların sonuçlarını yapısalcılık, ekonomi-politik ve kültürel çalışmalar gibi yaklaşımlar bağlamında irdelediği için genellikle toplumsal çatışmalar, sınıf farklılıkları, ekonomik dengesizlikler, yeni iletişim teknolojilerinin topluma etkisi ve kültür endüstrisi çerçevesinde açıklamaktadır
Yorumlar
  • 0 Yorum