İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71987

İletişim açısından kapitalist yaklaşımın benimsediği egemen kuramların felsefik temelini hangi düşünür ya da düşünürler atmıştır?


Platon ve Herakleitos
Sokrates
Protagoras
Aristoteles
Aristuppus ve Epicurus

Yanıt Açıklaması: Aristuppus’un (M.Ö. 435-366) hedonizmle hazzın artırılarak acının azaltılması ve Epicurus’un (M.Ö 342-270) hazzı en üst düzeye getirmede ahlaki kısıtlamaların gereğine dikkat çekmesi (Peterson, Park, & Seligman, 2005) iletişim açısından kapitalist yaklaşımın benimsediği egemen kuramların felsefik temelini oluşturmaktadır. Günümüzde özellikle pazarlama iletişimi ve reklamcılık gibi alanlarda haz olgusunun sıklıkla işlendiği görülmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum