İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71988

Sanayi toplumuna geçiş sonrasında iletişim araştırmalarının ideolojik bir yön almasının temel nedeni nedir?


Gazete ve dergilerin fazla okunmaması
Kiliselerin iletişim gücünü elinde tutması
Okuryazarlık oranının artması
Kitlelerin kontrol edilmesi gerekliliği
Gazete, telefon ve telgraf gibi kitle iletişim araçlarının icat edilmesi

Yanıt Açıklaması: Sanayi toplumuna geçiş sonrasında kitlelerin kontrol edilmesinin gerekliliği iletişim araştırmalarına ideolojik bir yön vermiştir. Genel olarak 18. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın ortalarına kadar özellikle İngiltere ve Fransa’da yaygınlaşan gazete ve dergiler serbest bir tartışma ortamı oluşturmuştur. Doğru ile yanlışın bireysel iradeyle ayırt edilmeye çalışıldığı bu süreçte yazılı basının olanakları sayesinde bireyler toplumun düzenlenmesi ve devlet yönetimi hakkında tartışma özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu tartışmalar ilerleyen dönemlerde eleştirel kuramcılardan Habermas’ın kamusal alanın nasıl olması gerektiğine ilişkin çalışmasına örnek oluşturmuştur. Yaklaşık olarak 18. yüzyılın sonlarında iletişim açısından öne çıkan olay, Thomas Jefferson’ın görüşlerinin aktarıldığı 1776 Virginia Haklar Bildirgesi’nin 12. maddesindeki basın özgürlüğü ve “bu özgürlük (despot) hükümetler tarafından kısıtlanamaz” söylemini savunduğu metindir. Bu dönemdeki iletişim çalışmaları medyanın asıl işlevinin ne olduğu üzerinedir. Ortaya çıkan serbest tartışma ortamının risklerini ve kitle iletişim araçlarının potansiyel gücünü kısa sürede kavrayan sermaye sahipleri birleşerek örgütlenmiştir. Dolayısıyla kitle iletişim araçları sayesinde oluşan kamusal alan kısa sürede feodalleşme sürecine girmiştir (Çaplı, 2002, s.13)
Yorumlar
  • 0 Yorum