İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72036

I. Konuyla ilgili yazılmış kaynakları taramak II. Araştırmada kullanılacak kaynakları tespit etmek III. Araştırmanın kapsamını belirlemek IV. Araştırmanın literatür sunumu bölümünü yazmak Yukarıda bir araştırmanın aşamalarından bazıları verilmiştir. Bu aşamaların yapılışlarına göre bir sıra içerisinde olması için hangi iki madde yer değiştirmelidir?


I ve II
II ve IV
III ve IV
I ve III
I ve IV

Yanıt Açıklaması: Araştırmanın sınırları net olarak belirlenmeden, uygun literatür taraması yapılamaz. Bu nedenle ilk olarak araştırmanın kapsamı belirlenmelidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum