İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1103267

I.araştırmacı yanlılığının engellenmesi

II.araştırmacı yönlendirmesinin engellenmesi

III.teyit edici yaklaşımların engellenmesi

IV.sosyal kabul edilirlik kaygısının engellenmesi

V. GEçmiş etkisinin engellemesi

yukarıdakilerden hangisi Geçerliliğin sağlanmasında gözlem teknik ve araşlarının tasarımında dikkat edilmesi gerekenlerdendir?


I, III ve V

I, IV ve V

I, II, III ve IV

II, III, IV ve V

I, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Bilimsel bulguların geçerliliğinin sağlanabilmesi için tüm araştırma sürecinin geçerlilik argümanını destekleyecek şekilde tasarlanması gerekir. Seçilen yöntemin amaca uygunluğu ilk adımdır. Gözlem teknik, araç ve süreçlerinin tasarımında, (1)araştırmacı yanlılığının (reseracher bias) engellenmesi, (2)araştırmacı yönlendirmesinin (responce construction) engellenmesi, (3)teyit edici yaklaşımların (confirmist responces) engellenmesi ve (4)sosyal kabul edilirlik kaygısının engellenmesi gerekir.

Yorumlar
  • 0 Yorum