İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1109249

Veriler amaca göre işlenip analiz edilerek daha üst soyutlama seviyesine ulaştığında buna ne denir?


Veri seti

Kontrol değişkeni

Bulgu

Hipotez

Varsayım


Yanıt Açıklaması:

Yanıt C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum