İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1126142

Aşağıdakilerden hangisi Araştırma Yöntemi ile ilgili doğru bir ifade değildir? 


Yöntem bölümünün desenlenmesi araştırma gözlem teknik ve süreçlerinin araştırma amacına uygunluğuyla ilgilidir.

Bilimsel araştırmanın yönteminin tekrarlanabilirliğe uygun raporlanmasının dışında “araştırma amaçlarına uygun” olarak da tasarlanması gerek yoktur.

Yöntem bölümünün araştırma amaçlarına uygun desenlenmesi bilimsel araştırmanın bulgularının “geçerlilik” argümanını sağlaması açısından önemlidir.

“Yöntem” bölümü, bilimsel araştırma raporlarında yer alan temel bölümlerden biridir.

Yöntem bölümünde araştırmada yapılacak gözlemlere ve gözlem süreçlerine dair tüm detaylar anlatılır.


Yanıt Açıklaması:

Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum