İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71884

Bilimsel bilginin temel ayırt edici niteliksel özelliklerinden biri olan “gözlenen olgulardaki değişimin ölçümlenmesi” ne anlama gelmektedir?


Hangi gruba, hangi tür mesajlarda, hangi iletişim aracının kullanılmasının uygun olduğunun araştırılması.
Araştırmanın amacına nasıl ulaşılacağı ve neden böyle yapılmasının tercih edildiği gerekçeleriyle açıklanması.
Bir araştırmanın bulgularının, farklı araştırmacılar tarafından tekrarlı sınamalara tabi tutularak ölçülmesi.
Olgulara yönelik belirli kavramsal tanımlar yapılması ve bu tanımların ayrıntılı rapor edilmesi.
Bağımsız ve bağımlı değişkenin gözlenerek, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni etkileme düzeyinin ölçülmesi.

Yanıt Açıklaması: Değişkenler gözlenirken, değişkenlerin değişim durumları kaydedilir ve bağımsız değişkendeki değişimin bağımlı değişkende yarattığı değişim düzeyi belirlenir. Bilimsel araştırmalarda, bağımsız değişkende gözlenen her bir düzey için, bağımlı değişkendeki düzey gözlenmekte, dolayısıyla bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni etkileme düzeyi ölçülmektedir. Bu “gözlenen olgulardaki değişimin ölçümlenmesi” olarak açıklanır.
Yorumlar
  • 0 Yorum