İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71985

İletişim türleri ve bunlara ilişkin yapılan araştırmalar, iletişim araştırmalarının tarihini değerlendirmeye yönelik hangi ölçüt içinde yer almaktadır?


İletişimin bileşenleri
Göstergebilim yaklaşımı
Araştırma paradigmaları
İletişim teknolojileri
Süreç yaklaşımı

Yanıt Açıklaması: İletişim araştırmalarının tarihi, iletişimin temel bileşenleri açısından da irdelenebilir. İletişimin özünde içerik ve ilişki olmak üzere başlıca iki boyut bulunmaktadır. İçerik boyutu çoğu zaman duygu, düşünce ve fikirleri kapsamaktadır. Bu boyut daha çok ileti türleri ya da sembol sistemleriyle ilgilidir. Örneğin yazılı, sözlü, görüntülü vb. iletilerden söz etmek olanaklıdır. Belirli iletişim konuları bu açılardan bilimsel olarak irdelenebilir. Hangi ileti türlerinin ya da bunların farklı tasarımlarının nasıl bir iletişim ortamı yarattığı ya da sonuçlarının ne olduğu araştırılabilir. İletişim türleri ve araştırmaları, ilişkiler bağlamında iç iletişim, bireylerarası iletişim, grup-örgüt iletişimi, kitle iletişimi ve kültürel iletişim olmak üzere beş başlık altında sınıflandırılmaktadır (Erdoğan, 2005). İletişim araştırmalarının bir bölümü bu dallarda odaklanmış ve iletişimdeki ilişki boyutlarının anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Kuşkusuz, iletişimin bileşenlerine ilişkin bu sınıflamaları değişik bakış açılarına göre çeşitlendirmek olanaklıdır. Nitekim iletişime ilişkin her tanımlama ya da sınıflama, iletişimin doğasından çok yazarlar hakkında bir şeyler söylemektedir Örneğin, bir mühendis olan Shannon iletişimi “iletilerin aktarılması ve alınması” olarak tanımlarken teknik bir yaklaşım sergilemektedir. Buna karşılık, bir felsefeci olan Richards “iletişim anlam üretmedir” derken insancıl bir bakış açısını yansıtmaktadır (Griffin, 1997).
Yorumlar
  • 0 Yorum