İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1125328

Sosyal bilimler alanında öznel bakış açılarına sahip farklı araştırmacıların, belirli sistematik gözlem teknikleri yoluyla aynı sonuca ulaşabilmeleri ne anlama gelir?


Nesnellik

Sınanabilirlik

Ölçülebilirlik

Tümevarım

Tümdengelim


Yanıt Açıklaması:

Nesnel ifadesi en genel haliyle “düşünceden bağımsız olan” demektir ve sosyal bilimler “insani olarak öznel” oldukları için tamamen nesnel olamazlar. Bu nedenledir ki sosyal bilimlerdeki nesnellik argümanını araştırmacının nesnelliğiyle ilişkilendirmek doğru olmaz.  Sosyal bilimlerde nesnellik argümanını sağlamanın yolu; öznel bakış açılarına sahip farklı araştırmacıların, belirli sistematik gözlem teknikleri yoluyla aynı sonuca ulaşabilmeleridir. Yani “nesnellik”; bulguların tekrarlı sınamalarda aynı sonuca işaret etmesi durumudur. Nesnellik argümanının karşılanması için, araştırma gözlem sürecinin tekrarlanabilir nitelikte raporlanması önemlidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum