İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1240072

Aşağıdakilerden hangisi içerik çözümlemesinin kullanım amaçlarından biri değildir?


Resmetme

Temsil etme

Medya etkisi araştırmalarına destek verme

Sahiplik politikalarını inceleme

Sanal dünya ile karşılaştırma


Yanıt Açıklaması:

Doğru yanıt, E seçeneğidir. Çünkü, içerik çözümlemesinin resmetme, sahiplik politikalarının incelenmesi, gerçek dünya ile karşılaştırma, temsil etme ve medya etkisi araştırmalarına destek verme olmak üzere beş temel kullanım amacı bulunmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum