İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #408389

Hangisi Fokus Grup çalışmalarının amaçlarından değildir?


Eski ürünler ile ilgili yeni fikirler üretmek
Hazırlanacak reklamlar için yaratıcı fikir ve malzemeler geliştirmek
Ürünün tanıtımı ile kullanımı arasındaki çelişkileri ortaya koymak
Farklı pazar segmentasyonlarındaki tüketici tepkilerini öğrenmek
Bir ürün kategorisine ilişkin tüketici algılarını, tercihlerini ve davranışlarını anlamak

Yorumlar
  • 0 Yorum