İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #554714

1. Matbaanın bulunması 2. Fransız İhtilali 3. Sanayi Devrimi 4. Balkan Savaşları 5. Birinci Dünya Savaşı/ Yukarıda verilenlerden hangileri iletişimin gelişmesi sürecindeki önemli kırılma noktalarındandır?


I-II-III

 

I-III-IV

 

II-III-V

 

I-III-V

 

I-II-III-IV-V


Yanıt Açıklaması:

İletişim tarihinde fikirlerin basılıp çoğaltılmasında matbaa devrimci bir rol oynamıştır. Sanayi devrimi sürecinde daha çok üretim ve artı değer elde etmenin öncelikli hale gelmesi, kitle üretimini ve beraberinde emeğin daha çok sömürülmesini getirmiştir. Yalnızca makinelere ve üretime önem verilerek insanı gözardı etmenin olumsuz sonuçları görülmeye başlamış ve iletişimde egemen yaklaşımların kültürel temeli bu dönemde atılmıştır. Birinci Dünya Savaşı da iletişim çalışmalarının bir süre durmasına ve yöne değiştirmesine neden olan önemli bir kırılma noktasıdır. Bu dönemde iletişimciler özellikle ses ve konuşma alanlarında yaşanan zorluklar ve kekeleme üzerinde durmuşlardır. Topluluk önünde konuşma, tartışma ve müzakere yine temel çalışma konuları olmuştur. Radyo konuşmaları, söylem ve retorik çalışmalarına devam edilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum