İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #555066

Bir bilimsel araştırmada bulguların tekrarlı sınamalarda aynı sonuca işaret etmesi durumu çalışmanın hangi özelliğini gösterir?

 


Sınırlılık

 

Öznellik

 

Nesnellik

 

Eleştirellik

 

Sınanabilirlik


Yanıt Açıklaması:

“Nesnellik”; bulguların tekrarlı sınamalarda aynı sonuca işaret etmesi durumudur. Nesnellik argümanının karşılanması için, araştırma gözlem sürecinin tekrarlanabilir nitelikte raporlanması önemlidir. Çalışmanın sınırlılığı Bilimsel araştırmalarda yöntem ya da kapsamdan dolayı araştırmada gerçekleştirilemeyen çalışmalar ya da karşılaşılan sorunlara işaret eder. Bilimsel çalışmalarda öznellik bilimsel araştırmaların özelliklerinden değildir. Bilimsel çalışmanın tabi tutulduğu tekrarlı sınamalar da bilimin kendine yönelik “eleştirel” yapısını ortaya koymaktadır. Bilimsel bilginin tekrarlanabilirliği bilimsel bilginin sınanabilir özelliğini de göstermektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum