İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #570280

  1. Gözleme dayanması
  2. Sistematik veriler içermesi
  3. Duygularla ilişkilendirilmesi
  4. Sınanabilir olması
  5. Subjektif veriler içermesi

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri bilimin özellikleri arasında sayılabilir?


I-II-III

II-III-V

I-III-V

II-III-IV

I-II-IV


Yanıt Açıklaması:

Bilim; gözlemleyebildiğimiz evrene dair sistemli biçimde veriler elde etmek, elde edilenleri diğer verilerle mantıksal ve anlamlı biçimde ilişkilendirmek ve ulaştığımız tüm yargıları alternatif gözlem ve ilişkilendirmelerle tekrarlı sınamalara tabi tutmaktır. Bu tanıma göre bilim gözleme dayanır, sistematik veriler içerir ve veriler arası ilişkiler, elde edilen sonuçlar sınamaya tabi tutulur. Nesnel veriler içerdiği için subjektif değildir ve duygulara dayanmaz. Duyularla elde edilen gözlemleri içerir.

Yorumlar
  • 0 Yorum