İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1124535

Belirli bir konu ile ilgili geçmişte yapılmış çalışmalara ne ad verilir?


Kuram

Hipotez

Yöntem

Literatür

Varsayım


Yanıt Açıklaması:

Doğru yanıt D seçeneğidir. Çünkü, literatür; belirli bir konu ile ilgili geçmişte yapılmış çalışmalara verilen genel addır. Literatür kelimesinin yerine “yazın” ifadesi de kullanılmaktadır. Her iki kelimede nitelenen aynıdır. Bir araştırmaya başlarken; araştırmacının, araştırdığı konuyla ilgili geçmişte yapılmış çalışmaları bilmesi gerekir. Bu; araştırmacının kavrayışının gelişmesi, neyi, hangi kapsamda ve nasıl araştıracağını belirlemesi için bir zorunluluktur.

Yorumlar
  • 0 Yorum