İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1175972

Bilimsel araştırmada ele alınan konunun sınırlarını belirleme işlemine ne ad verilir?


Kapsam

Amaç

Yöntem

Literatür taraması

Merak


Yanıt Açıklaması:

Bilimsel araştırmanın kapsamı bir araştırmanın ele aldığı konunun sınırlarını belirleme işlemidir. Bir araştırmacı, yaptığı araştırmanın sınırlarını net olarak belirlemeden; uygun literatür taraması yapamaz, doğru şekilde gözlem yapıp veri toplayamaz, bulguları yorumlayamaz ve bilimsel bilgi birikimine katkı yapacak soyutlamayı gerçekleştiremez.

Yorumlar
  • 0 Yorum