İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1258297

I.Fotomontaj 
II.Fotoseçme 
III.Rol Kapma 
IV.Kişileştirme 
V.Aynalama 

Yukarıdakilerden hangileri marka araştırmalarında kullanılan niteliksel araştırma yaklaşımlarıdır?


II, IV 

I ve III

IV ve V

I ve IV

III ve V


Yanıt Açıklaması:

Söz konusu araştırma teknikleri şunlardır:

Kolaj: Yanıtlayıcılardan genellikle dergilerden alınmış resimlerin montajı yoluyla bir marka hakkındaki düşünce ve kanılarını ifade etmeleri istenir.
Fotoseçme: Yanıtlayıcılar bir fotoğraf kümesinden bazı fotoğrafları seçerek markayla ilgili çağrışımlarını açıklamaya çalışırlar.
Rol Oyunu: Başkan katılımcılara oynayacakları rolleri dağıtır. Gruba bir durum ve bir problem verilir. Çözümler değerlendirilir ve kaydedilir.
Kişileştirme: Yanıtlayıcılardan markayı bir kişiymişçesine tanımlamaları istenir.
Psiko-skeçler: Bir markaya ilişkin çağrışım ya da projeksiyonlar, yanıtlayıcı tarafından çizilen bir resimle ifade edilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum