İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #554052

  • Reklamın satın almada etkili olup olmadığı
  • Reklamın marka imajındaki etkisi
  • Reklamın hatırlanma düzeyi
  • Reklam mesajının aktarılıp aktarılmadığı
  • Rakip firmaların reklamlarının etkisi

Yukarıda sıralanan sonuçlar, hangi araştırmalarla elde edilebilir?

 


Televizyon İzleme Araştırmaları

 

Radyo Dinleme Araştırması

 

Gazete Okurları Ölçümü

 

Açık hava Reklam Kanalları Etkinlik Araştırması

 

Reklam İzleme Araştırmaları


Yanıt Açıklaması:

Reklamın yayınlandığı süre içinde, reklamın etkinliğinin, markanın hatırlanması ve diğer değişkenler üzerindeki etkisinin ölçülmesi araştırmalarına reklam izleme araştırması denir. Soruda verilen sonuçlar, yüz yüze ya da telefon ile anket yöntemi ile gerçekleştirilen reklam araştırmaları ile elde edilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum