İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #558500

Aşağıdakilerden hangisi bir hipotez ifadesidir?


Çocuklar ile yetişkinler arasında cezaya gösterilen tepki düzeyleri arasında fark vardır.

İstendik davranışı yaratmanın yolu cezadır.

Çocuklar  ve yetişkinler cezaya farklı tepki gösterebilirler.

Ceza, istendik davranışı yaratmanın yollarından biridir.

İstendik davranışı elde etmek için ödül yöntemine başvurulabilir.


Yanıt Açıklaması:

Teoride önerilen olgular arası ilişkilerden hareketle sınanmak amacıyla belirtilen yargı ifadelerine hipotez denir. İyi bir hipotez açık, net ve güçlü bir şekilde ifade edilmelidir. Bu nedenle, ihtimal ifadesi içeren C ve E şıklarını eliyoruz. Hipotezde ortaya konan ifadenin sınanabilir olması,  verilerle test edilebilir olması demektir. Bir hipotezin verilerle test edilebilmesi için de, hipotezdeki önerme ifadesinin net olarak değişkenleri belirtmesi ve bu değişkenler arasındaki ilişki veya farklılığı ifade etmesi gerekir. Bu nedenle, B şıkkının doğru cevap olabilmesi için yeniden düzenlenmesi gereklidir. Sözgelimi, “ceza beklentisi ile istendik davranış arasında pozitif bir ilişki vardır,” bir hipotez ifadesidir. Hipotezler, araştırma düşüncesinin test edilebilir hale dönüştürülmesi rolünü üstlenir. D şıkkındaki ifade araştırmacının düşüncesini belirtmektedir. Hipoteze dönüştürülmemiştir. Bu nedenle, D şıkkını da eliyoruz.   “Çocuklar ve yetişkinler arasında cezaya gösterilen tepki düzeyleri arasında fark vardır” ifadesi kesin bir yargı içerir, iki grup arasındaki farkı araştırmaya yöneliktir ve uygun sayıda ve nitelikte bireylerle test edilebilir bir hipotezdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum