İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #570255

Örneklem Bilimsel araştırmalarda olguların kendi yapısına ve diğer olgularla gösterdiği neden sonuç ilişkilerinin “niteliğine yönelik” tekil gözlemlerden hareketle genelleyici olgusal yargılara ulaşmaya ne denmektedir?


Tümdengelim

Tümevarım

Teorik genelleme

Evren genellemesi

Genelleme


Yanıt Açıklaması:

Bilimsel araştırmaların yöntemlerine kılavuzluk eden iki temel yaklaşım tümevarım ve tümdengelimdir. Bilimsel araştırmanın amaçları dikkate alındığında; kavramsallaştırma ve keşfetmenin “tümevarım”, sınamanın “tümdengelim” yaklaşımlarını yansıttığı söylenebilir. Hem tümevarım hem de tümdengelim yaklaşımlarının her ikisinde de genelleme amacı vardır. Ancak bu ortak amaç¸ yanıltıcı olmamalıdır. Çünkü tümevarım yaklaşımında “teorik/olgusal genelleme” hedeflenirken, tümdengelim yaklaşımında “evren genellemesi” hedeflenir. Bu iki farklı genelleme bağlamı, iki farklı metodolojik yaklaşıma işaret eder. Örneklem ise, bir araştırmada genelleme yapabilmek için seçilen uygun nitelik ve büyüklükte gruptur.

Yorumlar
  • 0 Yorum