İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71378

Pozitivist yaklaşım neyi amaçlamaktadır?


Neyi, nerede, nasıl, neden, kimin, ne kadar yaptığına dair soruların cevaplanmasını sağlayarak hangi alanlarda bilimsel çalışmanın yapılmadığının ortaya çıkarılmasını amaçlar.
Neyi, nerede, nasıl, neden, kimin, ne kadar yaptığına dair soruların cevaplanmasını sağlayarak kimlerin daha fazla sayıda bilimsel çalışma yaptığının ortaya çıkarılmasını amaçlar.
Neyi, nerede, nasıl, neden, kimin, ne kadar yaptığına dair soruların cevaplanmasını sağlayarak hangi alanlarda daha fazla ve yoğun olarak bilimsel çalışmanın yapıldığının ortaya çıkarılmasını amaçlar.
Neyi, nerede, nasıl, neden, kimin, ne kadar yaptığına dair soruların cevaplanma yöntem ve süreçlerinin sistematik biçimde güvenilir, geçerli, sınanabilir ve genellenebilir hale getirilmesini amaçlar.
Neyi, nerede, nasıl, neden, kimin, ne kadar yaptığına dair soruların cevaplanmasında kullanılan yöntemlerin hangilerinin olumlu olduğunun belirlenmesini amaçlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum