İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72059

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin ayırt edici özellikleri arasında yer almaz?


Sınanabilir olması
Tekrarlanabilir olması
Kişisel deneyime dayalı olması
Eleştirel olması
Birikimli ollması

Yanıt Açıklaması: Bilimsel bilginin temel ayırt edici özellikleri, gözlenebilir olgularla ilgili olması, ölçüm sonuçlarına dayanması, tekrarlanabilir, sınanabilir, eleştirel ve birikimli olmasıdır. Bu ayırt edici özellikler nedeniyle bilimsel bilgi; güvenilir, geçerli, nesnel ve genellenebilir olma vasıflarına kavuşur. Bu vasıflara sahip bilimsel bilgi üretimi ilk adımdan sonuna kadar titiz bir süreç gerektirir.
Yorumlar
  • 0 Yorum