İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1081563

Bir bilimsel araştırmada elde edilen bir ………… ancak soyutlama bağlamı ve mantıksal kurgusu gerekçelendirilerek açıklandığı koşulda ………….. olma niteliğine kavuşur.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru olarak tamamlar?


Bulgu, bilgi

Bilgi, bulgu

Bağımlı değişken, bağımsız değişken

Mediatör değişken, moderatör değişken

Veri, bulgu


Yanıt Açıklaması:

Bilgi; üst kavramlarla “gerekçelendirilerek” ilişkilendirilen bulgulardır. Yani bir bulgu ancak soyutlama bağlamı ve mantıksal kurgusu gerekçelendirilerek açıklandığı koşulda bilgi olma niteliğine kavuşur. Soyutlamanın yapılmasını sağlayan bağlamlar “üst kavramlar”dır (çocuğa kayıtsız kalan anne örneğinde; ilgi/ilgisizlik, sorumluluk/sorumsuzluk, terbiye, yaklaşım, gibi üst kavramlar). Bilimsel bir bulgunun bilgi haline dönüşebilmesi için, bir bulguya anlam kazandıran kavramsal çerçevenin (kavramsal çerçeve de teoriden gelir) belirgin olması gerekir.

Yorumlar
  • 0 Yorum