İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1170453

Aşağıdakilerden hangisi yöntem bölümü ile ilgili yanlış bir ifadedir?


Yöntem bölümünün araştırma amaçlarına uygun desenlenmesi bulguların geçerlilik argümanını sağlaması açısından önemlidir.

Bilimsel araştırmalarda yöntemi hem raporlama hem de desenleme açısından değerlendirmenin çalışmaya bir faydası yoktur.

Araştırma gözlem teknik ve süreçlerinin araştırma amaçlarına uygunluğu yöntem bölümünün desenlenmesi ile ilgilidir.

Yöntem bölümünde araştırmanın amacına "nasıl" ulaşılacağı ve "neden" böyle yapılmasının tercih edildiği gerekçeleriyle açıklanır.

Tümevarım ve tümdengelim yönteme kılavuzluk eden iki temel yaklaşımdır.


Yanıt Açıklaması:

Bilimsel araştırmalarda yöntemi hem raporlama hem de desenleme açısından değerlendirmek gerekir. Bu nedenle doğru yanıt b şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum