İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1188970

İletişim araştırmaları genel olarak hangi yüzyılda bilimsel bir kimlik kazanmıştır?


On yedinci

On sekizinci

On dokuzuncu

Yirminci

Yirmi birinci


Yanıt Açıklaması:

Doğru yanıt D seçeneğidir. Çünkü, iletişime konu olan olay ve olgulara ilişkin kapsamın çizilmesi ve konuların bilimsel yaklaşımla incelenmesinin tarihi çok gerilere gitmez. Her ne kadar geçmiş yüzyıllarda çeşitli iletişim konularında sınırlı incelemeler yapılmışsa da, iletişim araştırmaları büyük ölçüde yirminci yüzyılda bilimsel bir kimlik kazanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum