İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1226733

İletişim araştırmalarını değerlendirirken temel alınabilecek ölçtülerden hangisi kodlama, kod açımı, etkililik, doğruluk ve gürültü gibi konularla ilgilenmekte ve niyet ile etki arasındaki fark bulunmaya çalışılmaktadır?


İletişim teknolojilerinin evrimi

İletişimin temel bileşenleri

İdeolojik paradigmalar

Süreç 

Göstergebilim


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap süreç olmalıdır. D seçeneğidir. Süreç yaklaşımlarında genelde ileti aktarımı amaçlanmaktadır. Kodlama, kod açımı, etkililik, doğruluk ve gürültü gibi konularla ilgilenen süreç çalışmaları niyet ile etki arasındaki farkın bulunmasına çalışmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum