İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #554540

“İletişim anlam üretmedir” tezini savunan kuramcı, aşağıdakilerden hangisidir?


Nerone

 

Shannon

 

Richards

 

Kuhn

 

Comte


Yanıt Açıklaması:

İletişim araştırmalarının tarihi, iletişimin temel bileşenleri açısından irdelenebilir. İletişime bakış açıları ise, bu bileşenlere bakışı da şekillendirmektedir. Örneğin, bir mühendis olan Shannon iletişimi “iletilerin aktarılması ve alınması” olarak tanımlarken teknik bir yaklaşım sergilerken, bir felsefeci olan Richards “iletişim anlam üretmedir” diyerek bu bileşenlere insancıl bir bakış açısı getirmektedir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum