İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #554803

Aşağıdakilerden hangisi iletişim araştırmalarının ilişkiler bağlamıyla ilgili olan başlıklarından biri değildir?

 


Bireyler arası iletişim

Grup iletişimi

 

Sözsüz iletişim

 

Kitle iletişimi

 

Kültürel iletişim


Yanıt Açıklaması:

İletişim türleri ve araştırmaları, ilişkiler bağlamında iç iletişim, bireyler arası iletişim, grup-örgüt iletişimi, kitle iletişimi ve kültürel iletişim olmak üzere beş başlık altında sınıflandırılmaktadır). İletişim araştırmalarının bir bölümü bu dallarda odaklanmış ve iletişimdeki ilişki boyutlarının anlaşılmasına katkı sağlamıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum