İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #570293

Aşağıdakilerden hangisi hipotez olabilir?


Kadınlar ile erkekler arasında cezaya gösterilen tepki düzeyleri arasında fark yoktur.

İstendik davranışı yaratmanın yolu ceza olabilir.

Kadınlar ve erkekler cezaya farklı tepki gösterebilirler.

Ceza, istendik davranışı yaratmanın yollarından birisi olabilir.

İstendik davranışı elde etmek için ödül yöntemine başvurulabilir.


Yanıt Açıklaması:

Teoride önerilen olgular arası ilişkilerden hareketle sınanmak amacıyla belirtilen yargı ifadelerine hipotez denir. Hipotezde ortaya konan ifadenin sınanabilir özellikte olması ve kesin yargı ifadeleri içermesi önemlidir. “Kadınlar ve erkekler arasında cezaya gösterilen tepki düzeylerinde fark yoktur.” kesin bir yargı içerir ve uygun sayıda ve nitelikte bireylerle test edilebilir bir hipotezdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum