İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #570296

Bilimsel araştırmalarda, yeterli sayı ve uygun nitelikte belirlenen bir grup bireyi gözlemleyip genellemeler yaparız. Bu durum hangi kavram çiftinin gerekliliğine işaret eder?


Bağımlı değişken – Bağımsız değişken

Hipotez – Sınama

Bağımlı değişken – Aracı değişken

Bulgu – Soyutlama

Evren – Örneklem


Yanıt Açıklaması:

Bilimsel araştırmalarda ortaya konan hipotezleri sınamak için yeterli sayı ve uygun nitelikte bireyleri gözlemleyip genel yargıya ulaşmak gereklidir. Çünkü hipotezi sınamak için tüm kitleyi gözlemleyebilmek mümkün değildir. Farklı amaçlar için yapılan gözlemlerde sorulan cinsiyet, yaş, meslek, gelir vb. sorularla örneklem grubun niteliğinin evreni ne kadar temsil ettiği tespit edilerek, uygun programlarla örneklem grubun bireylerinin sayısı belirlenir. İstatistiksel bazı hesaplama yöntem ve programlarla örneklem üzerinde yapılan gözlem sonucu elde edilen verilen genellenir. Evren ve örneklemdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum