İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1076427

2. Aşağıdakilerden hangisi hipotez kavramını açıklayan özelliklerden biridir?


Hipotezlerde sınama ifadesi yerine doğrulama ifadesi kullanılır.

Hipotezdeki yargının doğruluğunu ya da yanlışlığını saptamak amacıyla doğrulama testleri yapılır.

Hipotez teoride önerilen olgular arası ilişkilerden hareketle sınanmak amacıyla belirtilen yargı ifadesidir.

Hipotezler bilimdeki öznellik anlayışının bir gereğidir.

Hipotez teoride önerilen olgular arası ilişkilerden hareketle doğrulanmak amacıyla belirtilen yargı ifadesidir.


Yanıt Açıklaması:

Doğru yanıt C seçeneğidir. Çünkü, teoride önerilen olgular arası ilişkilerden hareketle sınanmak amacıyla belirtilen yargı ifadelerine hipotez denir. Gözlem yoluyla bir hipotezdeki yargının doğruluğunu veya yanlışlığını saptamak amacıyla yapılan testlere sınama denir. Hipotezler doğrulanmak için değil sınanmak için ortaya atılırlar. Bu bilimdeki nesnellik anlayışının bir gereğidir. Sınama ifadesi yerine doğrulama ifadesi kullanmak hata olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum