İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1226511

Anlamlandırma sürecindeki "Yan Anlam ve Düz Anlam" sınıflamasını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?


Gerbner

Innis

Barthes

Maletzke

Habermas


Yanıt Açıklaması:

Barthes anlamlandırma sürecinde düz anlam/yan anlam sınıflaması yapmıştır. Mitler ve simgelerin anlamlandırmadaki yerinin ortaya konulmasıyla iletişim çalışmalarında göstergebilim yöntemi gelişmiştir. Bu nedenle doğru yanıt c şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum