İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #415275

Nicel araştırma kapsamında bir örgütte çalışan insanların iletişim doyumlarını ölçmek için aşağıdaki veri toplama araçlarından hangisi en uygundur?


Anket
Denetim listesi
Test
Görüşme formu
Ölçek

Yorumlar
  • 0 Yorum