İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #552204

I-Sosyal paylaşım ağlarında belli bir grupla ilgili araştırma yapmak

II-Yemek kültürü ile ilgili bir araştırma yapmak

III-Evlilik programları izleyicileri ile ilgili bir araştırma yapmak

IV-Haberlerde ırkçı söylemleri incelemek

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri etnografik araştırma kapsamında değerlendirilir?


Yalnız I

I,II

I,IV

II, IV

I,II,III


Yanıt Açıklaması:

Eleştirel söylem çözümlemesi, metin içinde egemen söylemlerin hangi biçimde kurulduklarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmaları içermektedir. Söylem çözümlemesi dille ilgilidir. Ancak, eleştirel söylem çözümlemesi, söylemin ideolojik boyutunun çözümlenmesidir. Haberlerde ırkçı söylemlerin araştırılması eleştirel söylem analizi ile ilgiliyken İlk 3 seçenek ise etnografik araştırmalarla ilgilidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum